Tích phân

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Integral as region under curve.png

Tích phân là một phép toán giải tích tìm diện tích dưới hình của một hàm số toán f(x) . Có 2 loại toán tích phân

Hoán chuyển tích phân[sửa]