Tích phân

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Định nghỉa[sửa]

Tích phân là một phép toán giải tích tìm diện tích dưới hình của một hàm số toán f(x)

Integral as region under curve.png

Thể loại[sửa]

Tích phân xác định . Phép toán giải tích tìm tích phân của hàm số trong một miền xác định

Tích phân bất định . Phép toán giải tích tìm tích phân của hàm số trong một miền không xác định