Số lẻ

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Định nghĩa[sửa]

Số lẻ đại diện cho số chia cho 2 có số dư bằng 1.

Ký hiệu[sửa]

Trong đại số, số lẻ có ký hiệu

Thí dụ[sửa]

Các số sau đều là số lẻ

Tính chất số lẻ[sửa]

  • Mọi số lẻ chia cho 2 đều có số dư bằng 1
với số dư bằng 1
với số dư bằng 1