Sóng dao động điện giảm dần đều

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Sóng dao động điện giảm dần đều

RLC series circuit.png
Phương trình trên có nghiệm như sau
. 1 nghiệm thực .
. 2 nghiệm thực .
. 2 nghiệm phức .