Sách trợ giúp Toronto/Trợ giúp khẩn/Trợ giúp tìm chổ ở khẩn

Tủ sách mở Wikibooks

Đăng ký chổ ở khẩn (Central Intake)[sửa]

Gọi Điện thoại khẩn (24/24) để được đăng ký chổ ở khẩn 416-338-4766 or 1-877-338-3398

Đón tiếp khẩn ngoài đường (Outreach)[sửa]

Xe đón tiếp khẩn ngoài đường gặp thân chủ ở ngoài đường đem thân chủ vào chổ ở khẩn cùng với các dịch vụ cho đồ ăn, uống miển phí . Gọi 311

Dịch vụ Đón tiếp khẩn ngoài đường trong thành phố Toronto được các cơ quan sau đảm nhiệm


1) Albion Neighborhood Services Outreach Teams Hoạt động ở miền tây Toronto bao gồm Etobicoke and Parkdale 416
2) The Salvation Army Gateway Outreach Team Hoạt động ở trung tâm và miền đông Toronto bao gồm
East York, central Toronto, and Rosedale Valley Road
416 368-0324
3) Agincourt Community Services Outreach Team Hoạt động ở North York and Scarborough 416-684-6350
4) YMCA Outreach Team Phục vụ đón tiếp dành cho tuổi trẻ tuổi 16 đến 24 416
5) NaMeRes Outreach Team Phục vụ đón tiếp dành cho người da đỏ 416
6) Multi-disciplinary Outreach Team (M-Dot) Phục vụ đón tiếp dành cho những người mắc bệnh tâm thần 416