Sách trợ giúp Toronto/Trợ giúp khẩn/Fred Victor Shelter & Housing

Tủ sách mở Wikibooks

Emergency shelters[sửa]

Fred Victor có 2 chổ ở tạm trú khẩn hoạt động 24 tiếng mỗi ngày , 7 ngày mồi tuần cung cấp chổ ở khẩn tạm thời cho người vô gia cư và người có lợi tức thấp

Bethlehem United Shelter . 1161 Caledonia Rd. North York, ON M6A 2W9 . 416-644-1734[sửa]

  • Trơ giúp miển phí không tốn tiền
  • 70 giường ngủ dành cho đàn ông
  • Ăn uống, Quần áo, Đồ dùng vệ sinh cá nhân , Chăm sóc sức khỏa , Tư vấn , Tìm nhà ở ...
  • Thiết lập hồ sơ xin trợ giúp tiền xài, nhà ở , kiếm việc làm ...


Fatima House . 1059 College St. . Toronto, ON M6H 1B1 . 416-368-2642[sửa]

  • Trơ giúp miển phí không tốn tiền
  • 50 giường ngủ dành cho đàn bà
  • Ăn uống, Quần áo, Đồ dùng vệ sinh cá nhân , Chăm sóc sức khỏa , Tư vấn , Tìm nhà ở ...
  • Thiết lập hồ sơ xin trợ giúp tiền xài, nhà ở , kiếm việc làm ...

Xem thêm[sửa]