Sách số học/Loại số/Số chẳn

Tủ sách mở Wikibooks

Số chẳn đại diện cho số chia cho 2 không có số dư

Thí dụ[sửa]

Các số sau đều là số chẳn

Tính chất số chẳn[sửa]

Mọi số chẳn đều chia hết cho 2 
Mọi bội số của số chẳn đều chia hết cho 2 

Thí dụ[sửa]