Sách nhiệt/Nhiệt/Nhiệt lượng

Tủ sách mở Wikibooks

Lượng nhiệt năng dự trữ hay chuyển tải trên các vật còn gọi là nhiệt lượng và thường được

Ký hiệu[sửa]

Ký hiệu trong các tính toán bằng chữ Q.

Công thức[sửa]