Sách Y Học/Đông y/Học thuyết chữa bệnh và trị bệnh

Tủ sách mở Wikibooks

Đông y quan niệm mọi thứ bệnh đều do

  • Bệnh sinh ra "âm dương mất cân bằng". Khi âm dương, ngũ hành cân bằng thì cơ thể khỏe mạnh. Cho nên, việc chữa bệnh nhằm lặp lại trạng thái cân bằng âm dương trong cơ thể.
  • Bệnh sinh ra do bởi Thất tình và Lục dục . Thất tình bao gồm Vui, Buồn, Lo, Sợ, Giận, Nghĩ , Kinh . Lục dục bao gồm Phong (Gió) , Hàn (Lạnh) , Thử (Nắng) , Thấp (Ẩm) , Táo () , Hỏa (Nhiệt)
  • Ngoài ra, bệnh sinh ra do bởi ô nhiểm từ môi trường xung quanh như không khí bẩn thỉu