Sách Khổng giáo/Kinh sách Nho giáo/Kinh dịch/Vận

Tủ sách mở Wikibooks

Vận có nghỉa là vận hành . Quá trình hoạt động của vạn vật . Quá trình này có thể tự động hóa khi hoạt động cứ lặp đi lặp lại trong một chu kỳ thời gian được gọi là luân hồi .

Tứ vận âm dương[sửa]

Tứ vận âm dương có nghỉa là 4 vận hành âm dương

Tứ vận luân hồi Ý nghỉa
Sinh Dương thịnh, Âm suy
Thịnh Dương sinh , Âm diệt
Suy Dương suy , Âm thịnh
Diệt Dương diệt , Âm sinh


Thí dụ[sửa]

Chu kỳ vận hành (Luân hồi) của Mặt trời cứ Mọc, Lên , Xuống, Lặn hết ngày này sang ngày khác không hề thay đổi

Tứ vận luân hồi Ý nghỉa Vận
Sinh Dương thịnh, Âm suy Mặt trời mọc
Thịnh Dương sinh , Âm diệt Mặt trời lên
Suy Dương suy , Âm thịnh Mặt trời xuống
Diệt Dương diệt , Âm sinh Mặt trời lặn