Sách Khổng giáo/Kinh sách Nho giáo/Kinh dịch/Tứ tượng

Tủ sách mở Wikibooks

Tứ tượng đại diện cho 4 vật có ảnh hưởng đến con người trên trái đất . Tứ tượng bao gồm Trời, Trăng, Đất , Nước biển

Lưỡng tánh âm dương Tứ tượng[sửa]

Dương Trời, Đất
Âm Trăng , Nước biển

Vận hành tứ tượng[sửa]

Trời Mọc ở hướng Đông , Lên ở hướng Bắc , Xuống ở hướng Tây , Lặn ở hướng Nam
Trăng Lặn ở hướng Đông , Xuống ở hướng Bắc , Lên ở hướng Tây , Mọc ở hướng Nam
Đất Sinh , Thịnh , Suy , Diệt
Nước Diệt , Suy , Thịnh , Sinh

Dịch tứ tượng[sửa]

Vận hành và biến hóa của Trời[sửa]

Vận hành của Trời

Vận hành Hướng
Mọc Đông
Lên Bắc
Xuống Tây
Lặn Nam

Biến hóa của Trời

Khí hậu Ánh sáng
Ấm Sáng
Nóng Tỏ
Mát Mờ
Lạnh Tối

Vận hành và biến hóa của Đất[sửa]

Vận hành Hướng Mùa màng Ánh sáng
Sinh Đông Xuân Sáng
Thịnh Bắc Hạ Tỏ
Suy Tây Thu Mờ
Diệt Nam Đông Tối