Bước tới nội dung

Sách Khổng giáo/Kinh sách Nho giáo/Kinh dịch/Ứng dụng kinh dịch/Lịch âm

Tủ sách mở Wikibooks

Dựa vào Âm dương , Tứ tượng và Can chi ta có 4 mùa một năm cùng với ngày tháng giờ trong năm