Phật giáo/Giáo quy

Tủ sách mở Wikibooks

Giáo quy[sửa]

Gia nhập Phật giáo cần phải tuân theo các quy định sau

  1. Ăn chay ,
  2. Cạo trọc ,
  3. Tu niệm ,
  4. Thờ cúng .
  5. Không được vi phạm 5 giới cấm sau 1.Không sát sanh , 2. Không trộm cướp , 3. Không tà dâm , 4. Không gian dối , 5. Không uống rượu . Phải chịu trừng trị khi vi phạm giới cấm như sau Phạt nộp tiền , Giam , Đày , Chém , Giết

Giáo chức[sửa]

  1. Tổ, Phật
  2. Tôn, Pháp
  3. Tử - Tăng - Sư , Ni , Tục