Phương trình từ nhiểm tổng quát Maxwell

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Phương trình từ nhiểm tổng quát Maxwell[sửa]

Từ các định luật trên, Maxwell đề ra 4 phương trình vector đạo hàm mô tả quá trình từ nhiểm của từ vật nằm trong các vòng tròn của cuộn từ dẩn điện

Tên Dạng phương trình vi phân Dạng tích phân
Định luật Gauss:
Đinh luật Gauss cho từ trường
(sự không tồn tại của từ tích):
Định luật Faraday cho từ trường:
Định luật Ampere
(với sự bổ sung của Maxwell):