Phương trình sóng

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Phương trình sóng[sửa]

Phương trình đại số được dùng để biểu diển một loại dao động tuần hoàn có công thức tổng quát

Với

Thí dụ[sửa]

Phương trình sóng đả được tìm thấy

Sóng Ký hiệu Phương trình sóng
Sóng lò xo ngang
Sóng lò xo dọc

Sóng điện đều

Sóng điện có biên độ giảm dần đều
Sóng điện từ