Phương trình lũy thừa

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Định nghỉa[sửa]

Phương trình lủy thừa bậc n của biến số x có dạng tổng quát

Thí du[sửa]

Cho phương trình

Từ trên, ta thấy chỉ có giá trị của x=2 thỏa mản phương trình trên . Giá trị của biến số x được gọi là Nghiệm số . Quá trình tìm nghiệm số thỏa mản phương trình đại số được gọi là Giải phương trình

Giải phương trình[sửa]