Phương trình giải tích

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Phương trình đạo hàm[sửa]

Phương trình đạo hàm bậc n có dạng tổng quát


Phương trình tích phân[sửa]

Phương trình Gauss
Định luật điện trường Phương trình dưới dạng tích phân
Định luật Gauss về điện trường
Định luật Gauss về từ trường
Phương trình Maxwell
Định luật từ nhiểm Phương trình tích phân từ nhiểm Maxwell
Định luật Gauss:
Đinh luật Gauss cho từ trường
(sự không tồn tại của từ tích):
Định luật Faraday cho từ trường:
Định luật Ampere
(với sự bổ sung của Maxwell):