Phép toán lũy thừa

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Lủy thừa không
Lủy thừa 1
Lủy thừa của số không
Lủy thừa của số 1
Lủy thừa trừ
Lủy thừa phân số
Lủy thừa của số nguyên âm


Với .
. Với

Lủy thừa của số nguyên dương
Lủy thừa của lủy thừa
Lủy thừa của tích hai số
Lủy thừa của thương hai số
Lủy thừa của căn
Cộng trừ nhân chia 2 lủy thừa


Lủy thừa của tổng hai số

Lủy thừa của hiệu hai số


Hiệu 2 lũy thừa
Tổng 2 lũy thừa