Phép toán chia hết

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Phép toán chia hết[sửa]

Khi chia a cho b cho thương số c và số dư r

a chia hết cho b khi . Vậy
a không chia hết cho b khi . Vậy

Toán chia hết cho 2[sửa]

Mọi số sau đây đều chia hết cho 2

Số chia hết cho 2 Ký hiệu
Bội số của 2
Lũy thừa của 2
Số có số tận cùng bằng 0

Thí dụ Số chẳn , Mọi số chia hết cho 2 , có ký hiệu 2N . Trong tập hợp số tự nhiên từ 0-9, các số chẳn bao gồm

Toán chia hết cho 1[sửa]

Mọi số chia hết cho 1 đều bằng chính nó

Toán chia hết một số cho chính nó[sửa]

Mọi số chia hết cho chính nó cho thương số bằng 1

Số nguyên tố , Mọi số chia hết cho 1 và cho chính nó, có ký hiệu P . Trong tập hợp số tự nhiên từ 0-9, các số nguyên tố bao gồm