Nhiệt độ F

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dialog-warning.svg Trang này hiện đang bị đề nghị xóa nhanh.

Lý do xóa: copy lại wikipedia

Nếu bạn không đồng ý xóa bài, hãy thêm tiêu bản {{chờ chút}} dưới tiêu bản này và nhanh chóng nêu lý do tại trang thảo luận. Nếu bài bị đề nghị xóa vì nội dung có chất lượng thấp, mời bạn giúp cải thiện.

Fahrenheit, hay độ F, là một thang nhiệt độ được đặt theo tên nhà vật lý người Đức Daniel Gabriel Fahrenheit (1686–1736).

Đơn vị đo lường
Tên Độ Fahrenheit
Ký hiệu [1]
Hệ đơn vị quốc tế Nhiệt độ
Nội dung đơn vị Nhiệt độ
Chênh lệch nhiệt độ
Ký hiệu nội dung
Đặt tên theo D. G. Fahrenheit
[1] Ký tự Unicode: «℉» U+2109
các công thức chuyển đổi khác