Nhật ký của anna frank

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Giới thiệu sơ lược về sách của bạn Lời tựa="Anna Frank đã viết nhật ký từ ngày 12 tháng 6 năm 1942 tới ngày 1 tháng 8 năm 1944. Ban đầu, cô viết hoàn toàn chỉ cho bản thân. Rồi, vào một ngày năm 1944, Gerrit Bolkestein, một thành viên của chính phủ Hà Lan lưu vong, tuyên bố trên một kênh phát thanh từ London rằng sau chiến tranh ônh hy vọng sẽ thu thập được những tư liệu mô tả của các nhân chứng đã chứng kiến nỗi đau đớn mất mát của nhân dân Hà Lan dưới thời quân Đức chiếm đóng để có thể công bố với công chúng. khi đưa ra ví dụ, ông đặc biệt nhấn mạnh tới thư từ và nhật ký.


Dialog-warning.svg Trang này hiện đang bị đề nghị xóa nhanh.

Lý do xóa: viết linh tinh

Nếu bạn không đồng ý xóa bài, hãy thêm tiêu bản {{chờ chút}} dưới tiêu bản này và nhanh chóng nêu lý do tại trang thảo luận. Nếu bài bị đề nghị xóa vì nội dung có chất lượng thấp, mời bạn giúp cải thiện.