MediaWiki:Deletereason-dropdown

  Tủ sách mở Wikibooks
  • Trang sách
   • Thể loại "Cá biệt"
   • Phá hoại
   • Tên sai
   • Vi phạm bản quyền
   • Sai dự án
   • Viết linh tinh
   • Nội dung không giải thích đề tài
   • Không thuộc về sách nào
   • Không có nội dung tiếng Việt
   • Tên trang viết sai chính tả, đã di chuyển
   • Quảng cáo
   • Tác giả yêu cầu xóa hay tẩy trống
   • Vi phạm bản quyền quá 1 tháng
   • Sao chép từ trang mạng khác
   • Chất lượng kém quá 7 ngày
   • Trang sách chất lượng kém
   • Không phải là nội dung thảo luận
   • Trang đổi hướng sai
   • Bản mẫu không còn cần thiết
   • Trang đổi hướng không còn cần thiết
   • Trang không còn cần thiết
   • Sắp xếp lại sách
   • Xóa theo biểu quyết
   • Trang liên quan đến trang không còn tồn tại
  • Tập tin
   • Thiếu thông tin bản quyền hay nguồn gốc quá 7 ngày
   • Tập tin không tự do, không sử dụng trong sách nào
   • Giấy phép vô lý