Lượng tử

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Onde electromagnetique.svg ≈≈

Lượng tử đại diện cho một vật lượng không có khối lượng được tìm thấy từ Phóng xạ vật . Lượng tử có ký hiệu h còn được gọi là Hằng số Planck và được tính bằng công thức

. Với J là joule và s là giây