Kỹ thuật an toàn điện/Xác định phạm vi bảo vệ của hệ thu lôi

Tủ sách mở Wikibooks

Phạm vi bảo vệ của kim thu lôi là khoảng không gian xung quanh hệ thu lôi mà trong đó các công trình và người được bảo vệ về phương diện chống sét bởi hệ thu lôi. Nó được xác định bằng mô hình thực nghiệm.

Phạm vi bảo vệ của các hệ thu lôi: cột thu lôi độc lập, hệ 2 cột cao bằng nhau, hệ 2 cột cao khác nhau.

Trường hợp kim (cột) thu lôi cao so với mặt đất là h, chôn độc lập[sửa]