Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng/Ví dụ về thi công móng nhà

Tủ sách mở Wikibooks

Cấu tạo kết cấu móng:

  • Các đài móng trục A, C, E có kích thước 1,6x2,6m. Dật 01 cấp lên cao là 0,45m.
  • Các đài móng trục B, D có kích thước 1,6x2,8m. Dật 01 cấp lên cao là 0,45m.
  • Các giằng móng dọc trục A, B, C, D, E có tiết diện 0,45x0,25m.
  • Các giằng móng ngang trục 1-31 có tiết diện 0,75x0,25m.
  • Chiều sâu đáy móng kể cả lót móng là -1,9m so với cốt 0,0. Cốt đất tự nhiên là -0,45m so với cốt 0,0.
  • Chiều sâu toàn bộ hố đào móng là 1,45m. Với chiều sâu này (< 1,5m), thì khoảng cách mở đáy móng tính từ mép móng (mép bê tông lót) ra đến chân taluy hố móng được chọn là 0,5m.
  • Đất hố móng giả thiết là đất cát pha, với chiều sâu hố đào H < 1,5m thì độ dốc lớn nhất cho phép của mái dốc (taluy) hố đào là 1/,75. Giả thiết hệ số tơi xốp ban đầu của đất đào lên khỏi hố đào là ρo = 1,25.

No = (8*(SChuKỳ*KĐộSâu-GócQuay*KThờiGian))*(Vgầu*KĐầyGầu/ρo) = (8x(200x1,26x(50/60)))x((0,8x0,95)/1,25) = (8x(200x1,26x0,8333))x(0,8x0,95)/1,25 = 1021,440 [m3/ca]

Mặt cắt hố đào và móng công trình ví dụ
Mặt bằng hố đào công trình ví dụ
Thông số các họ máy đào gầu nghịch HD800v2, hãng Kato.
Mặt cắt công việc đào đất hố móng công trình ví dụ.
Mặt bằng công việc đào đất hố móng công trình ví dụ.
Mặt bằng phân khu đổ bê tông móng công trình nhà nhiều tầng ví dụ.