Hóa học đại cương/Nguyên tử/Cấu tạo nguyên tử/Mô hình nguyên tử Bohr

Tủ sách mở Wikibooks


Năm 1913, nhà vật lý lý thuyết người Đan Mạch Niels Bohr (1885-1962) đưa ra Mô hình nguyên tử Bohr .

Các mức năng lượng nghỉ giống như các bậc thang, điện tử không thể ở giữa các mức đó được mà chỉ có thể ở trên một bậc thang nào đó. Khi chuyển từ mức năng lượng này sang mức năng lượng khác, điện tử có thể hấp thụ hoặc phát ra năng lượng. Năng lượng hấp thụ và phát xạ của một quang tử chính bằng sự sai khác năng lượng giữa các quỹ đạo.


Mô hình nguyên tử Bohr[sửa]

Bohr Model.svg
  1. Các điện tử chuyển động xung quanh hạt nhân theo các quỹ đạo vòng tròn có năng lượng lượng tử và bán kính cố định.
  2. Năng lượng của điện tử phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo của điện tử .
Điện tử nằm trên quỹ đạo có bán kính lớn nhất sẽ có năng lượng nghỉ nhỏ nhất và năng lượng động cao nhứt .
Năng lượng ở mức năng lượng ổn định hay ở trạng thái ổn định .
Nếu Nguyên tử hấp thụ năng lượng của một Lực (Điện , Ánh sáng ...) năng lượng của NguyêN tử sẻ thay đổi lúc này điện tử nằm ở trạng thái kích thích.