Hóa học đại cương/Hóa Chất/Thể Loại Hóa Chất/Chất Pha Trộn/Dung Dịch/Chất Dể Hòa Tan

Tủ sách mở Wikibooks

Chất Dể Hòa Tan[sửa]

Chất có khả năng hòa tan trong trong chất khác . Thí Dụ như Muối, Đường dể hòa tan trong nước

Thí Dụ
  • Muối NaCl hòa tan trong Nước