Hóa học đại cương/Hóa Chất/Thể Loại Hóa Chất/Chất Pha Trộn/Dung Dịch

Tủ sách mở Wikibooks

Thí Dụ[sửa]

Nước + Muối --> Nước Muối

Chất Dể Hòa Tan[sửa]

Chất có khả năng hòa tan trong trong chất khác . Thí Dụ như Muối, Đường dể hòa tan trong nước

  • Muối NaCl hòa tan trong Nước