Hình tròn hệ số phức

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hình tròn hệ số phức[sửa]

Hình tròn bán kín R Hình Hàm số toán
Hình tròn bán kín Z đơn vị (R=Z) Circle-withsegments.svg


Hình tròn bán kín 1 đơn vị (R=1)

Circle-withsegments.svg