Hình tam giác vuông

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Rtriangle.svg


3 điểm .
3 cạnh .
3 góc .
Tam giác có 2 cạnh vuông góc với nhau tạo ra một góc vuông 90o


Chu vi

Diện tích
Thể tích
Tương quan các cạnh

Tương quan giửa cạnh và góc


Cos.svg
Sine Sin.svg
Cosine
Cosecant Csc.svg
Tangent Tan.svg
Cotangent Cot.svg
Cạnh ngangCạnh dọc
Cạnh nghiêng
Góc nghiêng
Vector đương thẳng ngangVector đương thẳng dọc
Vector đương thẳng nghiêng
Diện tích

Độ dóc
.
.

Cắt trục tung

Cắt trục hoành