Hình đa giác

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hình đa giác là hình có nhiều cạnh, nhiều góc

Triangle.TrigArea.svg Six Quadrilaterals.svg

Các dạng hinh đa giác