Hàm số vòng tròn hệ số phức 1 đơn vị

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hàm số vòng tròn hệ số phức 1 đơn vị [sửa]

Hàm số vòng tròn có bán kín Z đơn vị hệ trong hệ số phức

Dạng số phức

Dạng lượng giác

Dạng lũy thừa của e