Hàm số nghịch

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Định nghỉa[sửa]

Biểu diển toán của hàm số của Tan

Hàm số nghịch của hàm số Tan