Hàm số lẻ

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dinh nghia[sửa]

Mọi hàm số là hàm sô lẻ thỏa mản điều kiện sau


Thí dụ[sửa]

là một hàm số chẳn vì

Danh sách hàm số lẻ[sửa]

  • sine
  • hyperbolic sine
  • error function