Hàm số lũy thừa

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dạng tổng quát[sửa]

Hàm số lũy thừa bậc n của biến số x có dạng tổng quát

Đồ thị[sửa]

n Hàm số lũy thừa Công thức toán Hàm số hình Đồ thị
1 Hàm số lũy thừa bậc nhất Hàm số đường thẳng Slope picture.svg
2 Hàm số lũy thừa bậc hai Hàm số parabol Parabola.svg
3 Hàm số lũy thừa bậc ba Hàm số hyperbon