Hàm số chẳn

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dinh nghia[sửa]

Mọi hàm số f(x) là hàm số chẳn thỏa mản điều kiện sau


Thí dụ[sửa]

là một hàm số chẳn vì


Danh sách hàm số chẳn[sửa]

Các hàm số sau đều là hàm số chẳn

Absolute value
Lũy thừa chẳng ,
cosine
hyperbolic cosine