Hàm số

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Định nghỉa[sửa]

Hàm số được dùng trong việc biểu diển tương quan giửa 2 đại lương. Hàm số đại số có ký hiệu

Hàm số 1 biến số .
Hàm số 2 biến số .
Hàm số 3 biến số .

Bảng giá trị hàm số[sửa]

Với hàm số f(x)=x

Với mọi giá trị của x sẻ có một giá trị hàm số của x bằng giá trị của x . Từ đó, có thể thiết lập bảng giá trị tương quan của x và hàm số của x như sau
x -2 -1 0 1 2
F(x)=x) -2 -1 0 1 2

Đồ thị của hàm số[sửa]

Khi đặt các giá trị của x và của f(x) trên đồ thị XY ta được một đường thẳng có độ góc bằng 1 đi qua điểm gốc ở tọa độ (0,0)

LinearInterpolation.svg


Danh sách hàm số[sửa]

Thể loại hàm số[sửa]

Giải tích[sửa]

Một bộ môn toán của các phép toán thực thi trên hàm số đại số bao gồm các phép toán sau