Giới hạn

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Định nghỉa[sửa]

Phép toán giải tích tìm giá trị của một hàm số khi biến số của hàm số tiến tới một trị số . Ký hiệu toán limit

Phép toán Limit được thực hiện như sau


Thí dụ[sửa]


Luật toán giải tích Limit[sửa]

  1. .
  2. .
  3. .
  4. (assuming yn ≠ 0 for all n in N and lim y_n ≠ 0).

Công thức toán Limit[sửa]