Giáo hóa

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Người học[sửa]

  • Việc dạy dỗ không phân biệt loại người (Hữu giáo vô loại)
  • Kẻ nào không ấm ức vì chưa hiểu được, thì ta chẳng gợi mở cho mà thông hiểu được. Kẻ nào không hậm hực vì không bày tỏ ý kiến ra được, thì ta chẳng hướng dẫn cho mà nói được. Người học đã biết rõ một góc mà chẳng biết xét để biết ba góc kia thì ta chẳng dạy cho kẻ ấy nữa

Thầy dạy[sửa]

  • Kính trong thầy dạy (Tôn sư trọng đạo)
  • Một ngày làm thầy, cả đời làm cha ... ( Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ)