Chuyển động vòng tròn

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chuyển Động theo vòng tròn[sửa]

bao gồm các chuyển động , chuyển động cung tròn , chuyển động trọn vòng tròn và chuyển động Sóng tròn

Tính Chất Ký Hiệu Chuyển Động Vòng Tròn
Đường dài
Thời Gian
Vận tốc
Gia tốc
Lực
Vận tốc góc
Tần số