Chuyển động trong không gian

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chuyển động trong không gian[sửa]

Chuyển động trong không gian 1 chiều Với mọi chuyển động có vector đường dài di chuyển X

Chuyển động trong không gian 2 chiều

Với mọi chuyển động có vector đường dài di chuyển Z