Chuyển động đều

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chuyển động đều[sửa]

Chuyển động đều đại diện cho mọi chuyển động có vận tốc không đổi theo thời gian

Tính Chất Chuyển động thẳng đều ngang Chuyển động thẳng đều dọc Chuyển động thẳng đều nghiêng
Y is b.svg X is a.svg Slope picture.svg
Đường dài
Thời gian
Vận tốc
Gia Tốc
Lực
Năng Lực
Năng Lượng