Chuyển động

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tương tác giửa lực và vật làm cho vật di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác hay làm cho vật thay đổi vị trí tạo ra chuyển động . Thí dụ như đá banh đi từ A đến B

Mọi chuyển động đều có các tính chất sau

Tính Chất Chuyển Động Định nghỉa Ký Hiệu Công Thức Đơn vị
Đường dài đường dài di chuyển m
Thời gian Thời gian di chuyển s
Vận tốc Tốc độ di chuyển m/s
Gia tốc Thay đổi tốc độ theo thay đổi thời gian m/s2
Lực Đại lượng thực thi một việc N
Năng lực khả năng thực thi một việc của lực N m
Năng lượng khả năng thực thi một việc của lực theo thời gian N m/s

Các dạng chuyển động đả được tìm thấy

LinearInterpolation.svgSlope picture.svgUniform circular motion.svgVelocity-acceleration.PNGIntegral as region under curve.pngWave.pngSimple harmonic oscillator.gif