Chủ đề:Thống kê học

Tủ sách mở Wikibooks

< Toán học ứng dụng

Thống kê học
Các sách trong chủ đề này bàn về thống kê học: một nhánh của toán học ứng dụng; chuyên thu thập, phân tích và diễn giải dữ liệu.