Cẩm nang du học/Giấy tờ hành chính tại Pháp

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Một số giấy tờ quan trọng: