Công thức toán tích phân

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tích phân[sửa]

Tích phân bất định

Tích phân xác định

Công thức tích phân[sửa]

  Integral Value Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

also:
also:
also:
also:
also:Chú ý: bài này quy ước x>0.


với


hay:
hay:
hay:
hay:
hay:
hay:
hay:
hay:
hay:


Assume , for , see next section:

Note that , where the positive value of is to be taken.


Tích phân hàm hợp (Integrals involving)

Assume (ax2 + bx + c) cannot be reduced to the following expression (px + q)2 for some p and q.