Bộ môn nhân học/Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở Việt Nam

Tủ sách mở Wikibooks

Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở Việt Nam là một môn học tự chọn của bộ môn nhân học thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Những nôi dung cơ bản[sửa]

  1. Những vấn đề xung quanh khái niệm tôn giáo
  2. Công giáo tại Việt Nam
  3. Phật giáo tại Việt Nam
  4. Hồi giáo tại Việt Nam
  5. Đạo tin lành ở Việt Nam
  6. Đạo Mẫu ở Việt Nam
  7. Lễ hội ở Việt Nam
  8. Chính sách của Việt Nam với tôn giáo