Ứng dụng toán giải tích

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Chuyển động[sửa]

Chuyển động v a s
Chuyển động cong Integral as region under curve.png
Chuyển động thẳng ngang Y is b.svg
Chuyển động thẳng dọc X is a.svg
Chuyển động thẳng nghiêng
Chuyển động thẳng nghiêng Slope picture.svg
Chuyển động trọn vòng tròn Uniform circular motion.svg
Chuyển động cung tròn Velocity-acceleration.PNG
Sóng Wave.png
Dao động ngang


Dao động dọc
↑ ↓ ↑ ↓


Dao động nghiêng

Điện[sửa]

Phương trình đạo hàm Dạng tổng quát nghiệm phương trình
Phương trình đạo hàm giảm thiểu

Phương trình đạo hàm dao động sóng sin
Wave.png


Phương trình đạo hàm dao động sóng sin giảm dần đều


Phương trình đạo hàm dao động sóng điện từ

Onde electromagnetique.svg

Điện từ[sửa]

Định luật từ cảm Ampere

Định luật từ cảm ứng Lorentz


Định luật điện cảm ứng FaradayĐịnh luật trường điện và trường từ GaussĐịnh luật Từ nhiểm Maxwell


Định luật dao động điện từ Maxwell