Điện và vật dẫn điện

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tương tác giửa các công cụ điện và điện tạo ra các Phản ứng điện sau

Công cụ dẫn điện Hình Phản ứng điện
Điện trở Resistor.gif Phản ứng điện DC
Phản ứng điện AC

Tụ điện Capacitor.gif
Phản ứng điện DCPhản ứng điện ACCuộn từ Coil.gif
Phản ứn điện DC

Phản ứng điện ACĐiot Diode symbol.svg V-a characteristic diodes si ge.svg
Trăng si tơ BJT symbol NPN.svg Current-Voltage relationship of BJT.png
Con chíp IC 741 Opamppinouts.png