Điện tử/Mạch điện điện tử/Mạch Điện Bộ Lọc/Bộ Lọc Đồng Bộ Lựa Chọn Băng Tần

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ Lọc Cho Qua Băng Tần , LC-R[sửa]

Mạch điện[sửa]

Band pass filter.png

Phản Ứng Tần Số[sửa]

. Tụ Điện hở mạch nên Vo= 0 .
. Cuộn Từ hở mạch. = 0 .
. . .

Hình [sửa]

Từ 3 điểm , ta được một hình
Hình


Điều Chỉnh Chọn Lựa Băng Tần[sửa]

. . ở mức điện cao nhứt . Nếu giảm Điện nhỏ hơn Điện thế cao nhứt mạch điện sẻ có Điện ổn trên một băng tần .
tại
tại
tại
tại

Chức Năng[sửa]

Vậy khi chỉnh mạch điện vào tần số đồng bộ . Mạch điện có khả năng lựa chọn băng tần nên có điện ổn không đổi theo tần số nên được gọi Bộ Lọc Đồng Bộ Lựa Chọn Băng Tần