Điện tử/Mạch điện điện tử/Mạch Điện Bộ Lọc/Bộ Lọc Đồng Bộ Lược Băng Tần

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ Lọc Lược Bỏ Băng Tần[sửa]

Mạch điện[sửa]

Band rejection filter.png

Phản Ứng Tần Số[sửa]

. Tụ Điện hở mạch .
. Cuộn từ hở mạch .
. Tụ Điện hở mạch .


Hình [sửa]

Từ 3 điểm , ta được một hình
Hình

Điều CHỉnh Lược Bỏ Băng Tần[sửa]

. . ở mức điện cao nhứt . Nếu giảm Điện nhỏ hơn Điện thế cao nhứt mạch điện sẻ có Điện ổn trên một băng tần .
tại
tại
tại
tại

Chức Năng[sửa]

Vậy khi chỉnh mạch điện vào tần số đồng bộ . Mạch điện có khả năng lược bỏ băng tần nên có điện ổn không đổi theo tần số nên được gọi Bộ Lọc Đồng Bộ Lược Bỏ Băng Tần